News

ԳՏԿ-ում գործում է BAL Digital Marketing LAB-ը

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնը ներկայացնում է BAL Digital Marketing LAB-ը: Այն ԳՏԿ-ում գործող նոր ընկերություն է:

Թվային մարքեթինգի լաբը, Գյումրիում հիմնադրված առաջին թվային ծառայություններ մատուցող կառույցն է, որը մատուցում է SMM, բրենդավորում, գրաֆիկ դիզայն, մարքեթինգային խորհրդատվություն և այլն։

Բալ թվային մարքեթինգի լաբում գործում է նաև թվային տեխնոլոգիաների մասնագիտացված դասընթացներ:

Ընկերությունը ունի նաև սոցիալական պատասխանատվության մաս, որի շրջանակում սոցիալական տարբեր խմբերի համար կազմակերպում է անվճար դասընթացներ:

Share