News

Կիբեռանվտանգության 1CAT -Capture the Flag 2021 հաքերական մրցույթի արդյունքները

Ամփոփվել են կիբեռանվտանգության 1CAT -Capture the Flag 2021 հաքերական մրցույթի արդյունքները:

Երկու օր տևած թեժ պայքարի արդյունքում՝ Krisp ընկերության թիմը, հավաքելով ամենաշատ «դրոշերը», դարձավ մրցույթի հաղթող:

Uxtankyun ու LifeTrace ընկերությունների թիմերը զբաղեցրեցին համապատասխանաբար 2-րդ և 3-րդ տեղերը:

1. Krisp

2. Uxtankyun

3. LifeTrace

4. Picsart

5. SnapLLC

6. Synergy

7. Armath

8. Webb Fontaine

Մասնակից ընկերությունների թիմերի հավաքած «դրոշերը» և միավորները կարող եք տեսնել այստեղ:

Share