"How to write a winning CV" սեմինար
News 09-09-2019 18:35

Եթե դու ցանկանում ես ունենալ լավ աշխատանք, ապա քեզ անհրաժեշտ է ունենալ հաղթող CV:

Սեպտեմբերի 10-ին ժամը 15։00-ից 16։30 տեղի կունենա "How to write a winning CV" թեմայով սեմինարը Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնոի (GTC) 306 սենյակում։

Մուտքը ազատ է։ Նախապես գրանցվել հարկավոր չէ։