"Ինչպե՞ս կատարելագործել բիզնեսը" խորագրով դասընթաց
News 05-11-2019 16:31

256 HUB-ը կազմակերպում է "Բիզնեսի կատարելագորխում" թեմայով դասընթաց։

Դասընթացի նպատակը․

- Մշակել կազմակերպության գործունեության ստանդարտ, որը ուղղված կլինի կազմակերպության ինչպես ներքին գործընթացների արդյունավետ կազմակերպմանը, այնպես էլ հաճախորդների որակյալ սպասարկմանը և կազմակերպության ստորաբաժանումների արդյունավետ համագործակցությանը:

- Բարձրացնել կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը՝ կրճատելով գործընթացների ժամանակը, ծախսը և այլն:

Դասընթացի ծրագիրը․

Մաս 1

- Գործընթացների նկարագրություն, օրինակների քննարկում,

Մաս 2

- Արդյունավետության ցուցանիշների տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն, օրինակների քննարկում,

- Գործընթացների կարևորության որոշում, օրինակների քննարկում,

Մաս 3

- Գործընթացների կատարելագործման մեթոդները, օրինակների քննարկում:

Մաս 4

- Թիմային աշխատանք. գործընթացների կատարելագործում,

- Աշխատանքների ներկայացում և արդյունքների քննարկում:

Դասընթացի ավարտինունկդիրները կկարողանան․

- Ընտրել կարևորագույն բիզնես-գործընթացները,

- Հավաքագրել բիզնես-գործընթացների ցուցանիշների տվյալները և վերլուծել դրանք,

- Կատարելագործել բիզնես-գործընթացները:

Ո՞ւմ համար է նախատեսված․

- Ռիսկերի կառավարման համար պատասխանատուներ,

- Ներքին աուդիտի աշխատակիցներ,

- Ֆինանսական ստորաբաժանման աշխատակիցներ,

- Որակի կառավարման համակարգի պատասխանատուներ,

- Տեխնիկական առաջադրանքներ մշակողներ,

- Կազմակերպության բոլոր օղակների աշխատակիցներ, որովհետև բոլորը հանդիսանում են որոշակի բիզնես-գործընթացների պատասխանատուներ և մասնակցում են դրանց իրականացմանը և կատարելագործմանը:

Դասընթացի վարման մեթոդաբանությունը

- Ինտերակտիվ ուսուցում, թեմատիկ խաղեր,

- Օրինակների քննարկում, դրանց հիման վրա նյութի ներկայացում ու յուրացում,

- Խմբերով աշխատանքների կատարում և կատարված աշխատանքի ներկայացում, արդյունքների քննարկում:

Տևողությունը՝ 2 օր, օրական 3 ժամ: Այն կվարի Դավիթ Սահակյանը, Ֆիզմաթ գիտ.թեկնածու

- 2006 թվականից դասավանդում է “Բիզնես-ինժինիրինգ” և “Բիզնես-գործընթացների կառավարում” առարկաները Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանում,

- Բիզնես-գործընթացների կառավարման և կատարելագործման, ու դրանց հիման վրա, ռիսկերի կառավարման և տեխնիկական առաջադրանքների մշակման աշխատանքային փորձ տարբեր կազմակերպություններում՝ բանկային համակարգ, Անտարես հոլդինգ, Հայփոստ և այլն,

- Այս թեմայով անց կացված բազմաթիվ դասընթացներ՝ տարբեր ոլորտի ընկերությունների աշխատակիցների համար,

- Անցել է վերապատրաստում արտասահմանում՝ “Բիզնես-ինժինիրինգ” դասընթաց (“ԲԻԳ-Պետերբուրգ” ընկերություն, Ռուսաստան, 2005), Կաց Բիզնես-դպրոց (Պիցբուրգի համալսարան, ԱՄՆ, 2008), Հարվարդի համալսարան (2010) և այլն:

- Օրը՝ 2019 թվականի նոյեմբերի 18-19,

- Ժամը` 18:30-ից մինչև 21:30:

- Հասցե՝ ք.Երևան, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 1/3 (256 HUB)

Դասընթացի արժեքն է՝

- 40․000 ՀՀ դրամ:

- Արժեքը ներառում է ուսումնական նյութերը և սուրճի ընդմիջումը:

Դասընթացի ավարտին ունկնդիրներին տրվում է հավաստագիր:

Դասընթացներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հայտը՝ հետևյալ հղումով։

Դասընթացների մասնակցության հայտը լրացնելուց առաջ անհրաժեշտ է ծանոթանալ.

1. Դասընթացների մասնակցության հրապարակային պայմանագրի դրույթներին

2. Դասընթացի մասնակցության կանոններին

3. Դասընթացի մասնակցության հայտի լրացման կանոններին

Բոնուս

Դասընթացի մասնակիցներին կտրվեն 256 HUB-ի նվեր քարտեր՝ 20 ժամ օգտվելու համար։

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 098-355-111 հեռախոսահամարով: