Service Design Innovation հաքաթոն
News 08-11-2019 12:31

Նոյեմբերի 8-10-ը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում տեղի կունենա Service Design Innovation Hackathon-ը։

Պետական էլեկտրոնային ծառայությունների միջին օգտագործումը Հայաստանում կազմում է ընդամենը 5,6%: Հիմնական խնդիրներից մեկը պետական ծառայությունների ձևավորման և մատուցման սկզբունքների բացակայությունն է: Հանրային ծառայությունների պարզույթունը ապահովելու համար բոլոր պետական հիմնարկներում պետք է մշակվեն և կիրառվեն լավագույն փորձի վրա հիմնված մի շարք սկզբունքներ: Այդ սկզբունքներով Հայաստանում բազմաթիվ ծառայություններ պետք է ապրեն որոշ վերափոխումներ (գործող ստանդարտների և ընթացակարգերի համաձայն)`մարդկանց և տեխնոլոգիաների միջև անխախտ երկխոսությունը ապահովելու համար:

Հայաստանում ծառայությունների նախագծման և մատուցման բարդ խնդիրները լուծելու համար հարկավոր են մի շարք մասնագետներ տարբեր ոլորտներից:

Մասնակցելու համար գրանցվեք այստեղ։